"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape czasownik

shape + rzeczownik
Kolokacji: 40
shape policy • shape one's life • shape one's Lord • shape the future • shape the world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) policy, strategy, plan
Kolokacji: 3
(3) Lord, career
Kolokacji: 2
2. shape opinion = opinia kształtu shape opinion
3. shape politics = polityka kształtu shape politics
4. shape one's decisions = kształt czyjś decyzje shape one's decisions
5. shape one's ideas = kształt czyjś pomysły shape one's ideas
6. shape legislation = ustawodawstwo kształtu shape legislation
7. shape one's thinking = kształt czyjś myślenie shape one's thinking
9. shape one's mind = kształt czyjś umysł shape one's mind
(7) perception, identity, taste
Kolokacji: 3
(8) society, course, institution
Kolokacji: 3
(9) phrase, response, style
Kolokacji: 3
czasownik + shape
Kolokacji: 6
help to shape • help shape • try to shape • used to shape • begin shaping • ...
shape + przyimek
Kolokacji: 22
shape up • shaped by • shape into • shape in • shaped with • ...
shape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
largely shaped • oddly shaped • carefully shaped • roughly shaped • irregularly shaped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.