"shape" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shape czasownik

shape + rzeczownik
Kolokacji: 40
shape policy • shape one's life • shape one's Lord • shape the future • shape the world • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) policy, strategy, plan
Kolokacji: 3
(3) Lord, career
Kolokacji: 2
2. shape events = wydarzenia kształtu shape events
3. shape one's approach = kształt czyjś podejście shape one's approach
4. shape metal = kształt metal shape metal
5. opportunity to shape = okazja do kształtu opportunity to shape
6. shape change = zmiana kształtu shape change
(7) perception, identity, taste
Kolokacji: 3
(8) society, course, institution
Kolokacji: 3
(9) phrase, response, style
Kolokacji: 3
czasownik + shape
Kolokacji: 6
help to shape • help shape • try to shape • used to shape • begin shaping • ...
shape + przyimek
Kolokacji: 22
shape up • shaped by • shape into • shape in • shaped with • ...
shape + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 43
largely shaped • oddly shaped • carefully shaped • roughly shaped • irregularly shaped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.