"shape on" — Słownik kolokacji angielskich

shape on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt na
  1. shape czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    "Ever since he was 7 years old, his entire formation has been shaped on the playing field," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo