"shape at" — Słownik kolokacji angielskich

shape at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt przy
  1. shape czasownik + at przyimek
    Zwykła kolokacja

    There were two things that shaped me during my years at business school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo