"shape in" — Słownik kolokacji angielskich

shape in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt w
  1. shape czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    It has the power to shape events in a region.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo