"shaped around" — Słownik kolokacji angielskich

shaped around kolokacja
Popularniejsza odmiana: shape around
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadany kształt wokół
  1. shape czasownik + around przyimek
    Luźna kolokacja

    So far, state officials have shaped their argument around military and economic issues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo