ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

shape = kształt

shape sorter

Źródło: http://blog.khymos.org/category/recommendations/academic_articles/

kształt

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

What shape is it? = Jaki to ma kształt?