ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shape one's life" — Słownik kolokacji angielskich

shape one's life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształt czyjś życie
  1. shape czasownik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the fact of the matter is, no man can shape his life according to woman's thinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo