"zmieniać na lepsze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zmieniać na lepsze" po polsku

zmieniać na lepsze

 1. make amends
phrasal verb
 1. turn around **  
  Have you seen him lately? He really turned around. (Widziałeś go ostatnio? On naprawdę zmienił się na lepsze.)
  I believe that my life will turn around. (Wierzę, że moje życie zmieni się na lepsze.)
czasownik
 1. edge up  

"zmieniać na lepsze" — Słownik kolokacji angielskich

make amends kolokacja
 1. make czasownik + amends rzeczownik = poprawiać się, zmieniać na lepsze, naprawiać (stratę lub szkodę)
  Bardzo silna kolokacja

  She wanted to make amends but didn't know how to.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo