ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"łaskawie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "łaskawie" po polsku

łaskawie

przysłówek
 1. kindly
  • łaskawie, łaskawym okiem, z sympatią (np. patrzeć na kogoś)
   When I told her my story, she looked at me kindly. (Kiedy opowiedziałem jej swoją historię, popatrzyła na mnie z sympatią.)
   Would you kindly close the window? (Mógłbyś łaskawie zamknąć okno?)
 2. graciously
  • uprzejmie, łaskawie (zachowywać się)
   He behaves graciously when he visits me. (On zachowuje się uprzejmie, gdy mnie odwiedza.)
   They graciously invited us to a party. (Oni uprzejmie zaprosili nas na przyjęcie.)
   He graciously accepted Jim as his servant. (On łaskawie przyjął Jima jako swojego służącego.)
 3. benignly
 4. benevolently

Powiązane zwroty — "łaskawie"

rzeczownik
przymiotnik
łaskawy = gracious +5 znaczeń
czasownik

powered by  eTutor logo