PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"załamany czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "załamany czymś" po polsku

obrazek do "heartbroken" po polsku
przymiotnik
 1. broken , **
  • załamany (o osobie w depresji)
   He's broken after his mother's death. (On jest załamany po śmierci jego matki.)
   She's broken because she got into debts. (Ona jest załamana, ponieważ popadła w długi.)
 2. heartbroken
  • zrozpaczony, załamany, ze złamanym sercem
   I will be heartbroken if you leave. (Będę załamany, jeśli odejdziesz.)
   She split up with her boyfriend so she's heartbroken. (Ona zerwała ze swoim chłopakiem, więc jest zrozpaczona.)
 3. collapsed
 4. cut up potocznie , cut-up potocznie
 5. devastated
 6. prostrate , także: procumbent
 7. woeful , także: woesome , także: woful
 8. gutted BrE slang
 9. waeful ScoE

załamany czymś

 1. cut up about something   potocznie
czasownik
 1. devastate *
  • druzgotać, załamywać (kogoś)
   It would devastate her to know the truth. (Załamałoby ją to, gdyby poznała prawdę.)
 2. deflect
  • załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
   Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star. (Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.)
 3. refract
 4. crack ***
  • załamywać (np. głos) [przechodni]
   Her voice cracked because of stress. (Jej głos załamał się z powodu stresu.)
   My voice cracks when I say his name. (Mój głos się załamuje, kiedy wymawiam jego imię.)
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. crack ***
  • załamać się, złamać się (psychicznie) [nieprzechodni]
   She cracked after her husband's death. (Ona załamała się po śmierci swojego męża.)
   I know that you have big problems but I'll help you, you can't crack now. (Wiem, że masz duże problemy, ale pomogę ci, nie możesz się teraz złamać.)
 3. crash ***
 4. crumple
 5. implode
 6. break *****
  • załamać się, zepsuć się nagle (o pogodzie) [nieprzechodni]
   It was sunny a while ago, but then the weather broke. (Chwilę temu było słonecznie, ale potem pogoda się załamała.)
   I hope this beautiful weather won't break. (Mam nadzieję, że ta piękna pogoda się nagle nie zepsuje.)
 7. give ***** , także: gie ScoE
  • załamać się (np. gałąź) [nieprzechodni]
   A tree branch gave under him. (Gałąź drzewa załamała się pod nim.)
   The roof gave under the weight of the snow. (Dach załamał się pod ciężarem śniegu.)
idiom
 1. buckle under
phrasal verb
 1. break down **
  • załamywać się (np. negocjacje, sojusz)
   Our negotiations broke down after they hired a new worker. (Nasze negocjacje załamały się po tym, jak zatrudnili nowego pracownika.)
   Their alliance with us will break down if the king dies. (Ich sojusz z nami się załamie, jeśli król umrze.)
czasownik
 1. tremble **