TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"cave-in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cave-in" po angielsku

cave-in

obrazek do "cave-in" po polsku
rzeczownik
 1. zapadnięcie się, zawalenie się (np. dachu)
  The cave-in of our roof cost us a lot of money. (Zawalenie się naszego dachu kosztowało nas mnóstwo pieniędzy.)
  Because of the cave-in of the tunnel, we have to delay the construction. (Z powodu zapadnięcia się tunelu musimy opóźnić budowę.)
 2. załamanie się (np. oporu, osoby)
  After the cave-in of the resistance, we finished the project. (Po załamaniu się oporu, skończyliśmy projekt.)
  She resigned from a job after the cave-in. (Ona zrezygnowała z pracy po załamaniu się.)
 3. zapadlisko
  They found one miner in the cave-in. (Oni odnaleźli jednego górnika w zapadlisku.)
  There was a huge cave-in after the earthquake. (Po trzęsieniu ziemi było wielkie zapadlisko.)
phrasal verb
 1. zawalić się, zawalać się
  Unfortunately, our roof caved in. (Niestety, nasz dach się zawalił.)
  We were working in the tunnel when it caved in. (Pracowaliśmy w tunelu, kiedy on się zawalił.)
 2. ugiąć się, uginać się, ustępować (np. opozycja pod naciskiem argumentów)
  The opposition caved in when we presented our arguments. (Opozycja się ugięła, kiedy zaprezentowaliśmy nasze argumenty.)
  I will not cave in, even if they threaten me. (Nie ugnę się, nawet jeśli mi grożą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.