"zdruzgotany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdruzgotany" po polsku

czasownik
 1. crush **
  • zdruzgotać, zmiażdżyć, stłamsić (np. uwagami, krytyką) [przechodni]
   Things he said crushed me. (Rzeczy, które powiedział, zdruzgotały mnie.)
   He crushed my hopes for a better future. (On zdruzgotał moje nadzieje na lepszą przyszłość.)
   Their boss can crush them by his criticism. (Ich szef może ich zdruzgotać swoją krytyką.)

"zdruzgotany" — Słownik kolokacji angielskich

 1. devastate czasownik + absolutely przysłówek = całkowicie zniszczony, zdruzgotany
  Luźna kolokacja

  I am absolutely devastated by the developments in this case.

  Podobne kolokacje: