"zyskać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zyskać" po polsku

zyskać

czasownik
 1. profit ***
  • zyskać, czerpać zyski
   He profits from his new investment. (On czerpie zyski ze swojej nowej inwestycji.)
   I promise - you'll profit from that transaction. (Obiecuję - zyskasz na tej transakcji.)
   He helped me with my company only to profit from it. (On pomógł mi firmą tylko po to, żeby czerpać z niej zyski.)
 2. win *****
 3. pot ***
  • zdobyć, zyskać potocznie
   He potted my respect. (On zyskał mój szacunek.)
   Did you pot this syrup? (Zdobyłeś ten syrop?)
 4. earn ***
phrasal verb
 1. cash in
 2. drum up
czasownik
 1. benefit *****
  • zyskiwać, korzystać, czerpać korzyści, odnosić korzyści [przechodni/nieprzechodni]
   I think we will all benefit from mutual cooperation. (Myślę, że wszyscy odniesiemy korzyści ze wzajemnej współpracy.)
   You will benefit from doing that, you'll see. (Odniesiesz korzyści ze zrobienia tego, zobaczysz.)
   He always wants to benefit from everything he does. (On zawsze chce czerpać korzyści ze wszystkiego, co robi.)
 2. gain ****
  • zyskiwać, stopniowo zdobywać [przechodni/nieprzechodni]
   I would like my son to gain more interpersonal skills. He's so timid. (Chciałabym, żeby mój syn zdobył więcej umiejętności interpersonalnych. Jest taki nieśmiały.)
   He is gaining new skills. (On stopniowo zdobywa nowe umiejętności.)
 3. elicit *
 4. procure

Powiązane zwroty — "zyskać"

rzeczownik
zysk = profit +11 znaczeń
idiom
czasownik
phrasal verb
inne
przymiotnik
zyskowny = economic +2 znaczenia
inne