"zyskać akceptację" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zyskać akceptację" po polsku

zyskać akceptację

czasownik
 1. gain credit
  • zyskać akceptację (np. innych ludzi dla swojego poglądu)
 1. get traction , gain traction

"zyskać akceptację" — Słownik kolokacji angielskich

gain traction kolokacja
 1. gain czasownik + traction rzeczownik = zyskać uznanie, zyskać akceptację, spotkać się z aprobatą, zyskać przychylność
  Bardzo silna kolokacja

  It just was introduced a few years too late and never gained traction in the market.

  Podobne kolokacje:
get traction kolokacja
 1. get czasownik + traction rzeczownik = zyskać uznanie, zyskać akceptację, spotkać się z aprobatą, zyskać przychylność
  Silna kolokacja

  Now his feet got better traction; he moved up an inch and a half at a time.

  Podobne kolokacje:
gain credit kolokacja
 1. gain czasownik + credit rzeczownik = zyskać akceptację (np. innych ludzi dla swojego poglądu)
  Zwykła kolokacja

  After 150 points you gain $10 credit toward a purchase.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo