eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"uzyskać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzyskać" po polsku

uzyskać

czasownik
 1. win *****
phrasal verb
 1. rack up
  • nazbierać, nabić, uzbierać, uzyskać (np. punkty w grze)
   Once I rack up 5000 points I get to the next level. (Kiedy już uzbieram 5000 punktów, przechodzę do następnego poziomu.)
czasownik
 1. obtain ***
  • uzyskiwać, otrzymywać (np. pozwolenie) oficjalnie [przechodni]
   to reach, to get
   We have obtained what we wanted. (Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.)
   How can I obtain permission to use copyrighted material? (Jak mogę zdobyć pozwolenie na użycie materiału chronionego prawem autorskim?)
   You need to obtain your tutor's signature under this document. (Musisz uzyskać podpis swojego promotora pod tym dokumentem.)
 2. get *****   [przechodni]
  Sue got good grades this year. (Sue uzyskała w tym roku dobre stopnie.)
  What do I need to do to get such an access? (Co muszę zrobić, żeby uzyskać tego rodzaju dostęp?)
  link synonim: obtain
 3. secure ***
  • uzyskiwać, zapewniać (np. miejsce) [przechodni]
   She secured a place at the university. (Ona uzyskała miejsce na uniwersytecie.)
   I secured us places in the front row. (Zapewniłem nam miejsca w pierwszym rzędzie.)
 4. receive *****
  • uzyskiwać, otrzymywać (pomoc medyczną) oficjalnie [przechodni]
   You can receive medical attention in the tent on the left. (Można uzyskać pomoc medyczną w namiocie po lewej.)
   He has received medical attention and is now being hospitalized. (On uzyskał pomoc medyczną i jest teraz w szpitalu.)
 5. acquire ***
  • uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie [przechodni]
   My job is to examine some of the larger items we acquire. (Moja praca polega na badaniu części większych przedmiotów, w posiadanie których wchodzimy.)
   We acquired a rare diamond with a 6cm diameter. (Weszliśmy w posiadanie rzadkiego brylantu o średnicy 6cm.)
   Did you acquire the data and the password? (Czy uzyskałeś dane i hasło?)
 6. tap *** , tap into
  • uzyskiwać, wydobywać (np. źródła energii, wodę)
   Our company taps natural resources. (Nasza firma wydobywa zasoby naturalne.)
 7. realize ***** , realise BrE
  • uzyskiwać (dochód), osiągać (zysk) oficjalnie [przechodni]
   He realized a lot of money working at the company. (On uzyskał dużo pieniędzy pracując w firmie.)
   How much profit have you realized during the last year? (Jaki osiągnąłeś zysk w zeszłym roku?)
 8. source *****
 9. draw , *****
  • otrzymywać, uzyskiwać (coś) [przechodni]
   I drew the money but it wasn't easy. (Otrzymałem pieniądze, ale nie było to proste.)
   I drew the master's degree after 5 years of studying. (Po 5 latach nauki otrzymałem magistra.)
 10. elicit *
 11. extract **
 12. reach *****
  • uzyskiwać, osiągać (mieć czasami jakąś wartość, np. wiatr osiągający 100 km/h)
   The water level has reached one metre. (Poziom wody osiągnął jeden metr.)
   The temperature has reached thirty degrees Celsius this weekend. (Temperatura osiągnęła trzydzieści stopni w skali Celsjusza w ten weekend.)
phrasal verb
 1. take something out * , także: take out something **

Powiązane zwroty — "uzyskać"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
zysk = profit +11 znaczeń
uzyskanie = elicitation +5 znaczeń
idiom
inne
inne