"secure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "secure" po angielsku

secure ***

przymiotnik
 1. pewny, bezpieczny
  I need to make sure all is secure in my apartment. (Muszę się upewnić, że wszystko w moim mieszkaniu jest bezpieczne.)
  Are you sure this car is secure? (Czy jesteś pewny, że ten samochód jest bezpieczny?)
  link synonim: safe
 2. bezpieczny, pewny (np. miejsce, budynek)
  Could we meet in a secure place? (Czy moglibyśmy spotkać się w jakimś bezpiecznym miejscu?)
  Policemen are doing their best to make this place secure. (Policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby uczynić to miejsce bezpiecznym.)
 3. bezpieczny, chroniony
  Your personal data is secure. (Twoje dane osobowe są chronione.)
  My computer is secure. (Mój komputer jest chroniony.)
 4. pewny, ufny (np. w swoje możliwości)
  I'm secure that I will win this race. (Jestem pewny, że wygram ten wyścig.)
  Are you secure that you'll be able to do this? (Czy jesteś pewny, że będziesz w stanie to zrobić?)
 5. pewny (niezmartwiony)
  He's secure that everything will be OK. (On jest pewny, że wszystko będzie dobrze.)
  Everything will be fine, I'm secure. (Wszystko będzie dobrze, jestem pewny.)
 6. pewny (np. mocno zawiązany, porządnie przymocowany)
  Are you sure that this knot is secure? (Czy jesteś pewien, że ten węzeł jest pewny?)
  Are you sure the boat is secure? (Czy jesteś pewien, że łódź jest mocno przywiązana?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uzyskiwać, zapewniać (np. miejsce) [przechodni]
  She secured a place at the university. (Ona uzyskała miejsce na uniwersytecie.)
  I secured us places in the front row. (Zapewniłem nam miejsca w pierwszym rzędzie.)
 2. zabezpieczać [przechodni]
  The police officer secured the crime scene. (Policjant zabezpieczył miejsce przestępstwa.)
  To secure my future I will open a savings account. (Żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, otworzę konto oszczędnościowe.)
 3. umocować, zamocować [przechodni]
  My dad secured a swing in the garden. (Mój tata zamocował huśtawkę w ogrodzie.)
  Can you help me secure this cupboard? (Czy pomożesz mi zamocować tę szafkę?)
 4. zabezpieczać finansowo (np. dom, pożyczkę) [przechodni]
  You should secure the house in case of your death. (Powinieneś zabezpieczyć finansowo dom na wypadek twojej śmierci.)
  Fortunately, he secured his family before he died in the accident. (Na szczęście zabezpieczył finansowo swoją rodzinę, zanim zmarł w wypadku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zabezpieczać się

Powiązane zwroty — "secure"

przymiotnik
przysłówek
securely = pewnie, zdecydowanie (zachowywać się) +1 znaczenie
rzeczownik
inne
inne
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo