KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zabezpieczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabezpieczony" po polsku

zabezpieczony

przymiotnik
 1. immune **
  • zabezpieczony, chroniony
   My computer is immune. (Mój komputer jest chroniony.)
 2. secured  
 3. cushioned
  • zabezpieczony (poduszkami)
   softened by the addition of cushions or padding
 4. locked down
 5. tamper-proof , także: tamperproof
 6. collaterized  
 7. hedged  
 8. collateralized
 1. at safety  
obrazek do "protect" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. preserve ***
  • ochraniać, zabezpieczać [przechodni]
   We should preserve endangered species of animals. (Powinniśmy ochraniać zagrożone gatunki zwierząt.)
   Our government wants to preserve national parks. (Nasz rząd chce zabezpieczać parki narodowe.)
 3. secure ***   [przechodni]
  The police officer secured the crime scene. (Policjant zabezpieczył miejsce przestępstwa.)
  To secure my future I will open a savings account. (Żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, otworzę konto oszczędnościowe.)
 4. treat ****
  • zabezpieczać (np. przed rdzą, przed wilgocią) [przechodni]
   He treated the wall next to the window to prevent it from getting damp. (On zabezpieczył ścianę obok okna, by zapobiec jej zawilgotnieniu.)
   You should treat your wooden floor with varnish. (Powinniście zabezpieczyć swoją drewnianą podłogę lakierem.)
 5. ensure British English *** , insure American English *
 6. safeguard *
 7. insure , *
 8. truss
 9. cover ***** , także: kiver dialekt
 10. indemnify
phrasal verb
 1. seal off
 2. screen off
 1. make a provision  

Powiązane zwroty — "zabezpieczony"

rzeczownik
przymiotnik
przysłówek
bezpiecznie = safely +2 znaczenia
czasownik
inne
idiom
inne
phrasal verb

"zabezpieczony" — Słownik kolokacji angielskich

at safety kolokacja
 1. at przyimek + safety rzeczownik = zabezpieczony
  Silna kolokacja

  He also played full time on defense, usually at safety.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo