"secure funding" — Słownik kolokacji angielskich

secure funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpieczne finansowanie
 1. secure czasownik + funding rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  They found that quite a few women were interested in starting businesses, but so far had not been able to secure funding.

 2. secure przymiotnik + funding rzeczownik
  Bardzo luźna kolokacja

  They now work with local authorities and landowners to develop restoration plans and secure funding.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo