BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"otrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otrzymywać" po polsku

otrzymywać

obrazek do "get" po polsku
czasownik
 1. get *****
  • dostawać, otrzymywać (coś od kogoś) [przechodni]
   I got it from my father. (Dostałem to od mojego taty.)
   Did you get that address, Tom? (Czy dostałeś ten adres, Tom?)
   She got a letter from her boyfriend. (Ona dostała list od swojego chłopaka.)
   link synonim: receive
  • otrzymywać (jako rezultat poszukiwania, prośby lub zapłaty) [przechodni]
   We certainly could get help there. (Z pewnością moglibyśmy otrzymać tam pomoc.)
   I got the job! (Dostałem pracę!)
   He finally got documents from the archive. (On otrzymał w końcu dokumenty z archiwum.)
 2. receive *****
  • dostawać, otrzymywać (np. list) [przechodni]
   If you want to receive, you also have to give. (Jeżeli chcesz dostawać, musisz też coś dać.)
   I received a letter from your school. (Dostałem list z twojej szkoły.)
   She received a letter from her university. (Ona dostała list ze swojego uniwersytetu.)
   I received an invitation for a charity ball. (Otrzymałem zaproszenie na bal charytatywny.)
   They notified me after they had received news about his death. (Oni powiadomili mnie po tym, jak otrzymali wiadomość o jego śmierci.)
   link synonim: get
  • uzyskiwać, otrzymywać (pomoc medyczną) oficjalnie [przechodni]
   You can receive medical attention in the tent on the left. (Można uzyskać pomoc medyczną w namiocie po lewej.)
   He has received medical attention and is now being hospitalized. (On uzyskał pomoc medyczną i jest teraz w szpitalu.)
 3. obtain ***
  • uzyskiwać, otrzymywać (np. pozwolenie) oficjalnie [przechodni]
   to reach, to get
   We have obtained what we wanted. (Uzyskaliśmy to, czego chcieliśmy.)
   How can I obtain permission to use copyrighted material? (Jak mogę zdobyć pozwolenie na użycie materiału chronionego prawem autorskim?)
   You need to obtain your tutor's signature under this document. (Musisz uzyskać podpis swojego promotora pod tym dokumentem.)
 4. draw , *****
  • otrzymywać, uzyskiwać (coś) [przechodni]
   I drew the money but it wasn't easy. (Otrzymałem pieniądze, ale nie było to proste.)
   I drew the master's degree after 5 years of studying. (Po 5 latach nauki otrzymałem magistra.)
 5. have *****
 1. be given something
  • otrzymywać (np. o szczepionce)
   She's been given all the vaccinations a child needs. (Ona otrzymała wszystkie szczepionki, jakich potrzebuje dziecko.)
   He's been given a dose of morphine. (On otrzymał dawkę morfiny.)
phrasal verb
 1. come in for something
 1. be in receipt of something

Powiązane zwroty — "otrzymywać"

czasownik
phrasal verb
wykrzyknik
inne
idiom
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo