"uzbierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzbierać" po polsku — Słownik angielsko-polski

uzbierać

phrasal verb
 1. rack up
  • nazbierać, nabić, uzbierać, uzyskać (np. punkty w grze)
   Once I rack up 5000 points I get to the next level. (Kiedy już uzbieram 5000 punktów, przechodzę do następnego poziomu.)
czasownik
 1. save something **** , save something up
  • zaoszczędzić (pieniądze)
   You have to save some money if you want to buy a new car. (Musisz zaoszczędzić trochę pieniędzy, jeśli chcesz kupić nowy samochód.)
   I saved some money up to go to England. (Zaoszczędziłem trochę pieniędzy, żeby pojechać do Anglii.)

Powiązane zwroty — "uzbierać"

czasownik
zbierać = pick +20 znaczeń
zbierać się = mass +7 znaczeń
phrasal verb
przymiotnik
zbiorowy = institutional +5 znaczeń
rzeczownik