"zbiorowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbiorowy" po polsku

zbiorowy

przymiotnik
 1. institutional **
  • instytucjonalny, zbiorowy
   It is a very important institutional, political and legal point. (Jest to bardzo ważny instytucjonalny, polityczny i prawny element.)
   We have to find a way out of this institutional crisis. (Musimy znaleźć wyjście z tego kryzysu instytucjonalnego.)
   In institutional terms, the entire concept was wrong from the start. (Pod względem instytucjonalnym cała ta koncepcja była zła od samego początku.)
 2. corporate ***
  • wspólny, grupowy, zbiorowy
   This party is our corporate effort. (Ta impreza to nasz zbiorowy wysiłek.)
   This test is not corporate work! (Ten test nie jest pracą grupową!)
 3. collective **
  • wspólny, zbiorowy (np. decyzja, odpowiedzialność)
   There is a collective responsibility for this project. (W tym projekcie obowiązuje odpowiedzialność zbiorowa.)
 4. aggregative
 5. noninstitutional
 6. noncorporate
rzeczownik
 1. omnibus

powered by  eTutor logo