"get publicity" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get publicity" po angielsku

czasownik
 1. zyskać rozgłos
  You may not know that because it gets no publicity, but it's true. (Możesz o tym nie wiedzieć, bo nie zyskuje to rozgłosu, ale to prawda.)
rzeczownik
 1. rozgłos [UNCOUNTABLE]
  Good publicity can help enhance your company's image. (Dobry rozgłos może pomóc poprawić wizerunek twojej firmy.)
 2. reklama [UNCOUNTABLE]
  She's been busy doing publicity for this book she wrote. (Ona jest zajęta robieniem reklamy tej książki, którą napisała.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get publicity" — Słownik kolokacji angielskich

get publicity kolokacja
 1. get czasownik + publicity rzeczownik = zyskać rozgłos
  Bardzo silna kolokacja

  It seemed to him that he was getting less publicity.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo