"odnosić korzyści" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odnosić korzyści" po polsku — Słownik angielsko-polski

odnosić korzyści

czasownik
 1. benefit *****
  • zyskiwać, korzystać, czerpać korzyści, odnosić korzyści [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I think we will all benefit from mutual cooperation. (Myślę, że wszyscy odniesiemy korzyści ze wzajemnej współpracy.)
   You will benefit from doing that, you'll see. (Odniesiesz korzyści ze zrobienia tego, zobaczysz.)
   He always wants to benefit from everything he does. (On zawsze chce czerpać korzyści ze wszystkiego, co robi.)