"wywlekać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywlekać" po polsku

wywlekać

phrasal verb
  1. drag up
    • wyciągać, wywlekać

"wywlekać" — Słownik kolokacji angielskich

drag up kolokacja
  1. drag czasownik + up particle = wyciągać, wywlekać
    Bardzo silna kolokacja

    Then we were dragged up, and came to the surface of the earth in safety.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo