Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"pociągający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pociągający" po polsku

pociągający

przymiotnik
 1. sexy **
 2. appealing *
  • pociągający, kuszący
   very attractive and tempting
   That quality in him made him appealing. (Ta cecha czyniła go pociągającym.)
   Does that sound like an appealing idea to you? (Czy to brzmi dla ciebie, jak kuszący pomysł?)
 3. desirable *
  • pociągający, atrakcyjny (o osobie) termin literacki
   The model was really desirable. (Modelka była naprawdę atrakcyjna.)
   I find her extremely desirable. (Uznaję ją za niesamowicie pociągającą.)
 4. luscious
 5. spunky
 6. covetable
 7. tick
 8. humpy
czasownik
 1. draw somebody *****
  • pociągnąć kogoś (np. w określonym kierunku)
   I drew him towards me. (Pociągnęłam go do siebie.)
   He drew her towards the house. (On pociągnął ją w stronę domu.)
czasownik
 1. attract ***
  • pociągać, przyciągać (pod względem seksualnym) [przechodni]
   What attracted you to him? (Co przyciągnęło cię do niego?)
   Her beautiful body attracts him. (Jej piękne ciało pociąga go.)
 2. tug **
  • pociągać, szarpać
   I felt somebody tug on my sleeve. (Poczułem, że ktoś pociągnął mnie za rękaw.)
   She tugged my hair! (Ona pociągnęła mnie za włosy!)
   When he is nervous, he tugs at his moustache. (Kiedy on jest zdenerwowany, szarpie za swoje wąsy.)
 3. pull *****
 4. hold appeal
 5. tice
 1. appeal to somebody **
czasownik
 1. tweak
  • uszczypać (w nos, policzek), pociągnąć (za ucho), podkręcać (wąsa)
   My aunt used to tweak my cheek when I was little. (Moja ciocia szczypała mnie w policzek, kiedy byłam mała.)
phrasal verb
 1. pull at something , pull on something *
 1. give something a pull

powered by  eTutor logo