BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hold appeal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold appeal" po angielsku

hold appeal

czasownik
  1. interesować, pociągać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"hold appeal" — Słownik kolokacji angielskich

hold appeal kolokacja
  1. hold czasownik + appeal rzeczownik = interesować, pociągać
    Bardzo silna kolokacja

    Despite such prohibition many of the stories held wide popular appeal.

powered by  eTutor logo