ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ujęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ujęcie" po polsku

ujęcie

rzeczownik
 1. view *****
  • widoczek, ujęcie (np. na pocztówce) [policzalny]
   She sent me a postcard with a view of the city. (Ona wysłała mi pocztówkę z widokiem na miasto.)
   That's a nice view - where did you take this photo? (To przyjemny widoczek - gdzie zrobiłeś to zdjęcie?)
 2. take *****
  • ujęcie (podczas kręcenia filmu) [policzalny]
   We just needed three takes to film this scene. (Potrzebowaliśmy tylko trzech ujęć, żeby nakręcić tę scenę.)
 3. spin ***
  • ujęcie, interpretacja (np. jakiejś informacji) [tylko liczba pojedyncza]
   Your spin of that information is interesting. (Twoja interpretacja tej informacji jest ciekawa.)
   This is a different spin of the poem. (To jest inna interpretacja tego wiersza.)
 4. shot , ****
  • ujęcie (w filmie lub telewizji) [policzalny]
   He was fine in one shot and in the next, he was dead. (W jednym ujęciu nic mu nie było, a w następnym był już martwy.)
   We have to repeat this shot. (Musimy powtórzyć to ujęcie.)
 5. boom shot
  • ujęcie (w telewizji lub filmie)
 6. subsuming
czasownik
 1. include *****
  • ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [przechodni]
   You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
   W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.
 2. put *****
  • przedstawiać, ujmować, wyjaśniać [przechodni]
   It doesn't sound attractive when you put it like this. (To nie brzmi atrakcyjnie, kiedy tak to przedstawiasz.)
   The way you put it makes me look like a horrible person. (Sposób w jaki ty to przedstawiasz sprawia, że wychodzę na okropną osobę.)
   I am not his type as he put it. (Jak to ujął, nie jestem w jego typie.)
 3. derogate
 4. prepossess
phrasal verb
 1. detract from

Powiązane zwroty — "ujęcie"

rzeczownik
czasownik

powered by  eTutor logo