ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"interpretacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "interpretacja" po polsku

interpretacja

rzeczownik
 1. interpretation ***
  • interpretacja, sposób rozumienia [policzalny lub niepoliczalny]
   the way in which something is explained or understood
   That's only our interpretation of the facts. (To tylko nasza interpretacja faktów.)
   There could be no other interpretation. (Nie mogło być mowy o innej interpretacji.)
   I think we'll have to accept his interpretation of the affair. (Myślę, że będziemy musieli zaakceptować jego interpretację sprawy.)
 2. reading ***
  • odczytanie, rozumienie, interpretacja [policzalny]
   My reading of the situation is different than yours. (Moja interpretacja tej sytuacji jest inna od twojej.)
   I disagree with the reading of the teacher. (Nie zgadzam się z interpretacją nauczyciela.)
 3. rendition
  • wykonanie, interpretacja (w muzyce, sztuce)
   Your rendition of Don't Rain on My Parade was flawed. (Twoje wykonanie Don't Rain on My Parade miało wady.)
   They released a whole album with their renditions of classical music. (Oni wydali cały album z ich interpretacjami muzyki klasycznej.)
  • interpretacja, przełożenie (np. sztuki na inny język)
 4. rendering
  • interpretacja, wykonanie
   This rendering of a classic Shakespeare's play was peculiar. (To wykonanie klasycznej sztuki Szekspira było osobliwe.)
 5. performance **** , także: perf potocznie
  • wykonanie, interpretacja
   The performance of the song moved the audience to tears. (Wykonanie piosenki wzruszyło widzów do łez.)
   I didn't like her performance of the poem. (Nie podobała mi się jej interpretacja wiersza.)
 6. spin ***
  • ujęcie, interpretacja (np. jakiejś informacji) [tylko liczba pojedyncza]
   Your spin of that information is interesting. (Twoja interpretacja tej informacji jest ciekawa.)
   This is a different spin of the poem. (To jest inna interpretacja tego wiersza.)
 7. exegesis
 8. construal  
 9. extensive interpretation
 10. intendment
 11. traduction

powered by  eTutor logo