"wykonanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykonanie" po polsku

wykonanie

rzeczownik
 1. performance **** , także: perf potocznie
  • dokonanie, wykonanie [niepoliczalny]
   That was an impressive performance of young artists. (To było imponujące dokonanie młodych artystów.)
   The best performances were awarded. (Najlepsze wykonania zostały nagrodzone.)
  • wykonanie, interpretacja
   The performance of the song moved the audience to tears. (Wykonanie piosenki wzruszyło widzów do łez.)
   I didn't like her performance of the poem. (Nie podobała mi się jej interpretacja wiersza.)
 2. rendition
  • wykonanie, interpretacja (w muzyce, sztuce)
   Your rendition of Don't Rain on My Parade was flawed. (Twoje wykonanie Don't Rain on My Parade miało wady.)
   They released a whole album with their renditions of classical music. (Oni wydali cały album z ich interpretacjami muzyki klasycznej.)
 3. execution **
 4. rendering
  • interpretacja, wykonanie
   This rendering of a classic Shakespeare's play was peculiar. (To wykonanie klasycznej sztuki Szekspira było osobliwe.)
 5. realization * , realisation British English
 6. fulfilment British English , fulfillment American English *
 7. realizing oficjalnie , realising British English
czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   I did many exercises yesterday. (Wczoraj zrobiłam wiele ćwiczeń.)
   I did the dishes, you can vacuum. (Umyłem naczynia, ty możesz poodkurzać.)
   important nie mylić z: make
 2. handle ****
  • zajmować się, wykonywać [przechodni]
   She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)
   Let me handle it. (Pozwól mi się tym zająć.)
   My mum always handled my dad's expenses. (Moja mama zawsze zajmowała się wydatkami mojego taty.)
 3. realize ***** , realise British English
  • realizować (zamierzenia), wykonywać (plan) oficjalnie [przechodni]
   He finally realized his ambition to buy his own flat. (On w końcu urzeczywistnił swoją ambicję kupienia własnego mieszkania.)
   She realized her dreams of becoming a vet. (Ona spełniła swoje marzenia o zostaniu weterynarzem.)
 4. perform ****
  • dokonywać, wykonywać (np. operację) [przechodni]
   He performed the surgery flawlessly. (On przeprowadził operację bezbłędnie.)
   If you don't lose weight, we will not be able to perform the surgery. (Jeżeli nie schudniesz, nie będziemy mogli wykonać operacji.)
   zobacz także: execute
 5. execute **
  • wykonywać (np. obowiązek, rozkaz) [przechodni]
   I expect you to execute my orders. (Oczekuję, że wykonasz moje rozkazy.)
 6. fulfil British English * , fulfill American English *
 7. render **
 8. run *****
  • wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
   You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
   I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)
phrasal verb
 1. get through something **
 2. carry something out , carry out something **
  • przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
   perform a task
   More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)
   They just had to carry out the work that was required of them. (Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.)
   The countries must carry out more checks in these areas. (Poszczególne kraje muszą przeprowadzać więcej kontroli w tych dziedzinach.)
 3. get through with something
 4. go through with something

Powiązane zwroty — "wykonanie"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
wykonawczy = executive , exec. (skrót) +3 znaczenia
wykonalny = practical +7 znaczeń
podzielny (pozwalający na wykonanie matematycznego działania dzielenia) = commensurate
niefachowy (np. wykonanie) = amateurish
phrasal verb
przysłówek
zręcznie (wykonać coś) = handily
idiom
inne
na zlecenie (wykonanie jakiegoś zlecenia za opłatę, np. namalowanie obrazu) = on commission

powered by  eTutor logo