BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"dokonanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dokonanie" po polsku

dokonanie

rzeczownik
 1. achievement ***
  • dokonanie, osiągnięcie [policzalny]
   Getting the job in the court is an achievement. (Zdobycie pracy w sądzie jest osiągnięciem.)
   Winning that tournament is an impressive achievement. (Wygranie tego turnieju to imponujące dokonanie.)
 2. performance **** , także: perf potocznie
  • dokonanie, wykonanie [niepoliczalny]
   That was an impressive performance of young artists. (To było imponujące dokonanie młodych artystów.)
   The best performances were awarded. (Najlepsze wykonania zostały nagrodzone.)
 3. accomplishment **
  • dokonanie, osiągnięcie [policzalny]
   something that has been done successfully
   Defeating him would be no great accomplishment. (Pokonanie go nie byłoby wielkim dokonaniem.)
 4. feat *
  • wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
   If a technological feat is possible, man will do it. (Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona.)
   Being a world champion is no easy feat. (Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.)
 5. effectuating
 6. carrying out
czasownik
 1. effect *****
  • dokonywać, doprowadzać do (np. zmiany) oficjalnie [przechodni]
   This development will effect significant changes in the region. (Ten rozwój doprowadzi do znaczących zmian w regionie.)
   The strike effected the overthrow of government. (Strajk doprowadził do obalenia rządu.)
   zobacz także: perform
 2. accomplish ***
  • wykańczać, kończyć, realizować, dokonywać, osiągać (zakończyć coś pomyślnie) [przechodni]
   You seem like someone who could accomplish a lot in five minutes. (Wyglądasz na kogoś, kto w pięć minut potrafi zrealizować dużo rzeczy.)
   We can accomplish these goals only by working as a team. (Możemy zrealizować te cele tylko pracując jako zespół.)
   When you accomplish this task, you'll be the winner. (Kiedy wykonasz to zadanie, zostaniesz zwycięzcą.)
   He managed to accomplish his mission in time. (Udało mu się w porę ukończyć swoją misję.)
   link synonim: complete
   zobacz także: perform
 3. perform ****
  • dokonywać, wykonywać (np. operację) [przechodni]
   He performed the surgery flawlessly. (On przeprowadził operację bezbłędnie.)
   If you don't lose weight, we will not be able to perform the surgery. (Jeżeli nie schudniesz, nie będziemy mogli wykonać operacji.)
   zobacz także: execute
 4. achieve ****
 5. effectuate
 6. explete
phrasal verb
 1. pull something off , także: pull off something *

Powiązane zwroty — "dokonanie"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo