"immediate execution" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "immediate execution" po angielsku

immediate execution

rzeczownik
  1. bezzwłoczne wykonanie

"immediate execution" — Słownik kolokacji angielskich

immediate execution kolokacja
  1. immediate przymiotnik + execution rzeczownik = bezzwłoczne wykonanie
    Zwykła kolokacja

    If they returned together, she could hope that he would save her from immediate execution.