PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"bezzwłoczne wykonanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bezzwłoczne wykonanie" po polsku

"bezzwłoczne wykonanie" — Słownik kolokacji angielskich

  1. immediate przymiotnik + execution rzeczownik = bezzwłoczne wykonanie
    Zwykła kolokacja

    If they returned together, she could hope that he would save her from immediate execution.