ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"podejmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować" po polsku — Słownik angielsko-polski

podejmować

czasownik
 1. take *****
  • podejmować (wykonanie jakiejś czynności) [TRANSITIVE]
   Take a look at it. (Spójrz na to.)
   He took a photo of the building. (On zrobił zdjęcie budynku.)
 2. engage ***
  • zajmować się, podejmować [INTRANSITIVE]
   I don't want to engage in politics. (Nie chcę zajmować się polityką.)
   I won't engage in these matters. (Nie będę się zajmował tymi kwestiami.)
 3. receive *****
  • przyjmować, podejmować (np. gości) formal [TRANSITIVE]
   Your task is to receive guests. (Twoim zadaniem jest podjęcie gości.)
   I'm not ready to receive guests right now - the soup is not ready. (Nie jestem gotowy, żeby już teraz przyjąć gości - zupa nie jest jeszcze gotowa.)
 4. entertain *
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. enter on , enter upon
phrasal verb
 1. draw something out
czasownik
 1. instigate
czasownik
 1. venture ***
  • podjąć się (czegoś nowego lub ryzykownego) [TRANSITIVE]
   I wouldn't venture to set up my own business. (Nie podjąłbym się założenia własnego biznesu.)
 2. undertake **
phrasal verb
 1. act on something *
 2. take something up * , także: take up something **

Powiązane zwroty — "podejmować"

czasownik
idiom
rzeczownik
phrasal verb
inne
inne

"podejmować" — Słownik kolokacji angielskich

enter upon kolokacja
 1. enter czasownik + upon przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  And here we enter upon the most difficult of all our problems.

  Podobne kolokacje:
enter on kolokacja
 1. enter czasownik + on przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  The Bush administration entered the case on the state's side.

  Podobne kolokacje: