PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podejmować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować" po polsku

podejmować

czasownik
 1. take *****
  • podejmować (wykonanie jakiejś czynności) [przechodni]
   Take a look at it. (Spójrz na to.)
   He took a photo of the building. (On zrobił zdjęcie budynku.)
 2. engage ***
  • zajmować się, podejmować [nieprzechodni]
   I don't want to engage in politics. (Nie chcę zajmować się polityką.)
   I won't engage in these matters. (Nie będę się zajmował tymi kwestiami.)
 3. receive *****
  • przyjmować, podejmować (np. gości) oficjalnie [przechodni]
   Your task is to receive guests. (Twoim zadaniem jest podjęcie gości.)
   I'm not ready to receive guests right now - the soup is not ready. (Nie jestem gotowy, żeby już teraz przyjąć gości - zupa nie jest jeszcze gotowa.)
 4. entertain *
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. enter on , enter upon
phrasal verb
 1. draw something out
czasownik
 1. instigate
czasownik
 1. undertake **
phrasal verb
 1. act on something * , act upon something
 2. take something up * , także: take up something **

Powiązane zwroty — "podejmować"

czasownik
inne
idiom
rzeczownik
phrasal verb
inne

"podejmować" — Słownik kolokacji angielskich

enter upon kolokacja
 1. enter czasownik + upon przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  And here we enter upon the most difficult of all our problems.

  Podobne kolokacje:
enter on kolokacja
 1. enter czasownik + on przyimek = rozpoczynać, podejmować
  Bardzo silna kolokacja

  The Bush administration entered the case on the state's side.

  Podobne kolokacje: