"enter through" — Słownik kolokacji angielskich

enter through kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejdź całkowicie
  1. enter czasownik + through przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So she entered the house through the window she'd used before.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo