"podejmować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. take *****
  • podejmować (wykonanie jakiejś czynności) [TRANSITIVE]
   Take a look at it. (Spójrz na to.)
   He took a photo of the building. (On zrobił zdjęcie budynku.)
 2. engage ***
 3. receive *****
  • przyjmować, podejmować (np. gości) formal [TRANSITIVE]
   Your task is to receive guests. (Twoim zadaniem jest podjęcie gości.)
   I'm not ready to receive guests right now - the soup is not ready. (Nie jestem gotowy, żeby już teraz przyjąć gości - zupa nie jest jeszcze gotowa.)
 4. entertain *
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. enter on , enter upon

podejmować coś

phrasal verb
 1. draw something out
  • podejmować coś (np. temat) formal
   She likes to draw difficult problems out. (Ona lubi podejmować trudne tematy.)
czasownik
 1. instigate
czasownik
 1. venture ***
  • podjąć się (czegoś nowego lub ryzykownego) [TRANSITIVE]
   I wouldn't venture to set up my own business. (Nie podjąłbym się założenia własnego biznesu.)
 2. undertake **
phrasal verb
 1. act on something *
 2. take something up * , także: take up something **