"podejmować pracę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować pracę" po polsku

"podejmować pracę" — Słownik kolokacji angielskich

take up work kolokacja
  1. take czasownik + work rzeczownik = podejmować pracę
    Zwykła kolokacja

    You were the only one she thought could take up her work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo