"resume work" — Słownik kolokacji angielskich

resume work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij na nowo pracę
  1. resume czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He resumed work in private practice until 1942, the year of his death.

powered by  eTutor logo