"commence work" — Słownik kolokacji angielskich

commence work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpocznij pracę
  1. commence czasownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He commenced work in the television industry as a studio hand and did all his training on the job.

powered by  eTutor logo