"podejmowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmowanie" po polsku

podejmowanie

rzeczownik
 1. entertainment ***
  • przyjmowanie, podejmowanie (np. gości) oficjalnie [niepoliczalny]
   Guests entertainment is time-consuming. (Przyjmowanie gości jest czasochłonne.)
   I will be in charge of the entertainment of our guests. (Ja będę odpowiedzialny za przyjmowanie naszych gości.)
czasownik
 1. take *****
  • podejmować (wykonanie jakiejś czynności) [przechodni]
   Take a look at it. (Spójrz na to.)
   He took a photo of the building. (On zrobił zdjęcie budynku.)
 2. engage ***
 3. receive *****
  • przyjmować, podejmować (np. gości) oficjalnie [przechodni]
   Your task is to receive guests. (Twoim zadaniem jest podjęcie gości.)
   I'm not ready to receive guests right now - the soup is not ready. (Nie jestem gotowy, żeby już teraz przyjąć gości - zupa nie jest jeszcze gotowa.)
 4. entertain *
phrasal verb
 1. embark on something * , embark upon something
 2. enter on , enter upon
phrasal verb
 1. draw something out
czasownik
 1. instigate
czasownik
 1. undertake **
phrasal verb
 1. act on something * , act upon something
 2. take something up * , także: take up something **

powered by  eTutor logo