"draw something out" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw something out" po angielsku

draw something out

phrasal verb
 1. podejmować coś (np. temat) oficjalnie
  She likes to draw difficult problems out. (Ona lubi podejmować trudne tematy.)
 2. wydłużać coś, przedłużać coś
  The teacher drew the lesson out by 15 minutes. (Nauczyciel przedłużył lekcję o 15 minut.)
czasownik
Formy nieregularne: past tense  drew, past participle  drawn,
 1. wyciągnąć (np. pieniądze z banku) [przechodni]
  They accepted cash payment only, so the woman drew out the money from a cash machine. (Oni akceptowali tylko płatność gotówką, więc ta kobieta wyciągnęła pieniądze z bankomatu.)
  I can go to the bank and draw out £200 at a time. (Mogę iść do banku i wypłacić 200 funtów za jednym razem.)
  During the crisis people were queuing in front of cash machines, trying to draw the money. (Podczas kryzysu ludzie stali w kolejkach przed bankomatami, próbując wypłacić pieniądze.)
  Suddenly, she drew a gun and started shouting. (Nagle, ona wyciągnęła broń i zaczęła krzyczeć.)
  link synonim: withdraw
phrasal verb
 1. wydobyć kogoś z cienia, ośmielić kogoś
  She has a great voice but she's too shy to sing - we have to draw her out. (Ona ma świetny głos, ale jest zbyt nieśmiała, żeby śpiewać - musimy ją ośmielić.)
phrasal verb
 1. wydłużać się, wydłużyć się (np. dzień w porze letniej) British English
  The days are drawing out - it'll be spring soon. (Dni się wydłużają - idzie wiosna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo