"wydłużać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydłużać się" po polsku

wydłużać się

phrasal verb
 1. draw out
 2. tail out
 1. get long
czasownik
 1. outlie
czasownik
 1. extend ***
  • rozbudować, powiększyć, wydłużyć, wydłużać [przechodni]
   We plan to extend the living room by five feet. (Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.)
   I want to extend this window so that more light comes in. (Chcę powiększyć to okno, aby wpadało więcej światła.)
  • przedłużyć, wydłużać, wydłużyć (np. trwanie czegoś) [przechodni]
   The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays. (Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.)
   The priest extended the mass by 15 minutes. (Ksiądz przedłużył mszę o 15 minut.)
 2. prolong , prolongate
 3. lengthen
 4. elongate
 5. pad out , pad something out
  • wydłużać, wydłużyć, rozwlekać (np. historię, odpowiedź, raport) [przechodni]
   to make something longer
   Don't try to pad out your answers while taking the exam. (Nie usiłuj rozwlekać odpowiedzi podczas pisania egzaminu.)
 6. rax
 7. eke
phrasal verb
 1. draw something out

Powiązane zwroty — "wydłużać się"

przymiotnik
wydłużony = elongated +3 znaczenia
czasownik
rzeczownik
wydłużanie = elongating +3 znaczenia

"wydłużać się" — Słownik kolokacji angielskich

get long kolokacja
Popularniejsza odmiana: get longer
 1. get czasownik + long przysłówek = wydłużyć się, wydłużać się
  Luźna kolokacja

  The days got longer by a little bit every day, and the work went on.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo