"przedłużać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedłużać coś" po polsku

czasownik
 1. prolong , prolongate
 2. lengthen
 3. novate
 4. protract
 5. re-up
phrasal verb
 1. drag out
  • przeciągać, przedłużać

przedłużać coś

phrasal verb
 1. draw something out
  • wydłużać coś, przedłużać coś
   The teacher drew the lesson out by 15 minutes. (Nauczyciel przedłużył lekcję o 15 minut.)
czasownik
 1. extend ***
  • przedłużyć, wydłużać, wydłużyć (np. trwanie czegoś) [przechodni]
   The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays. (Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.)
   The priest extended the mass by 15 minutes. (Ksiądz przedłużył mszę o 15 minut.)
 2. renew *
  • odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu) [przechodni]
   It's time to renew my car registration. (Nadszedł czas na odnowienie mojego dowodu rejestracyjnego.)
   They didn't want to renew our contract. (Oni nie chcieli odnowić naszego kontraktu.)
   I need to renew my driving license. (Muszę przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.)
 3. overrun ,
phrasal verb
 1. let something down
  • przedłużyć (spodnie, spódnicę)
   I need to let these trousers down. (Muszę przedłużyć te spodnie.)
   You can't wear this dress to a wedding, you have to let it down. (Nie możesz założyć tej sukienki na wesele, musisz ją przedłużyć.)

Powiązane zwroty — "przedłużać coś"

przymiotnik
długi = long +2 znaczenia
rzeczownik
długi = debts +8 znaczeń
długość = length +2 znaczenia
przedłużenie = extension +6 znaczeń
przedłużacz = adapter +3 znaczenia
przedłużanie = extending +3 znaczenia
przysłówek
długo = long +2 znaczenia
idiom
czasownik
inne

powered by  eTutor logo