"długi" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "długi" po polsku — Słownik angielsko-polski

długi

przymiotnik
 1. long *****  
  She has very long hair. (Ona ma bardzo długie włosy.)
  I waited for this moment for a very long time. (Bardzo długo czekałem na ten moment.)
  We need to fill up, because we have a long way to go. (Musimy zatankować, bo przed nami długa droga do przebycia.)
  It is our longest ladder. (To jest nasza najdłuższa drabina.)
  przeciwieństwo: short
  zobacz także: length
 2. king-size , king-sized
  • długi (o papierosie)
 3. lang
  • długi (w szkockiej odmianie języka angielskiego) dialect
rzeczownik
 1. debts *  
 2. long day
  • długi, męczący dzień
   It's been a long day, I had three exams. (To był długi dzień, miałem trzy egzaminy.)
 3. runner **
  • długi, wąski dywan (np. w korytarzu)
   I bought a runner for our corridor. (Kupiłem długi, wąski dywan do naszego korytarza.)
 4. stiletto
 5. arrears  
 6. newmarket
 7. lathi
 8. cooee , także: cooey
 9. arrearage   [PLURAL]
rzeczownik
 1. debt ***   [COUNTABLE]
  money owed to customers, financial institutions and other parties
  They've got lots of debts. (Oni mają mnóstwo długów.)
  I paid my debts so I'm on solid ground now. (Spłaciłem swoje długi, więc stanąłem teraz na nogi.)
 2. borrowing
 1. be in debt

Powiązane zwroty — "długi"

przysłówek
długo = long +2 znaczenia
nadmiernie (np. surowy, długi, kosztowny) = excessively
przez długi czas = for hours +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
czasownik
wydłużyć = extend +2 znaczenia
przedłużyć = renew +1 znaczenie
zaciągać (np. długi) = incur
regulować (długi) = liquidate
spłacać (dług) = retire +1 znaczenie
przedłużać = prolong +2 znaczenia
umarzać (dług) = remit
phrasal verb
przymiotnik
taki (np. duży, długi) = this
wieczny (istniejący przez długi czas i nie kończący się) = ageless
dłużny = indebted +1 znaczenie
inne
inne

"długi" — Słownik kolokacji angielskich

long day kolokacja
 1. long przymiotnik + day rzeczownik = długi, męczący dzień
  Bardzo silna kolokacja

  They had already been in me a long time, days.

  Podobne kolokacje: