"przedłużenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przedłużenie" po polsku — Słownik angielsko-polski

przedłużenie

rzeczownik
 1. extension **
  • prolongata, przedłużenie [COUNTABLE]
   He did not know how long the extension would be, perhaps three to five months. (On nie wiedział jak długie ma być przedłużenie, być może od trzech do pięciu miesięcy.)
 2. continuation
  • ciąg dalszy, przedłużenie, prolongata, przedłużenie [COUNTABLE]
   The continuation of the military offensive is costing too many lives. (Przedłużenie ofensywy wojskowej pociąga za sobą zbyt wiele ofiar w ludziach.)
 3. prolongation
 4. protraction
 5. proroguement
 6. revalidation  
 7. overrunning
czasownik
 1. extend ***
  • przedłużyć, wydłużyć (np. trwanie czegoś) [TRANSITIVE]
   The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays. (Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.)
   The priest extended the mass by 15 minutes. (Ksiądz przedłużył mszę o 15 minut.)
 2. renew *
  • odnowić, przedłużyć (np. ważność dokumentu) [TRANSITIVE]
   It's time to renew my car registration. (Nadszedł czas na odnowienie mojego dowodu rejestracyjnego.)
   They didn't want to renew our contract. (Oni nie chcieli odnowić naszego kontraktu.)
   I need to renew my driving license. (Muszę przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.)
 3. overrun ,
phrasal verb
 1. let something down
  • przedłużyć (spodnie, spódnicę)
   I need to let these trousers down. (Muszę przedłużyć te spodnie.)
   You can't wear this dress to a wedding, you have to let it down. (Nie możesz założyć tej sukienki na wesele, musisz ją przedłużyć.)
czasownik
 1. prolong
 2. lengthen
 3. protract
phrasal verb
 1. drag out
  • przeciągać, przedłużać
phrasal verb
 1. draw something out

Powiązane zwroty — "przedłużenie"

przymiotnik
długi = long +2 znaczenia
rzeczownik
przysłówek
długo = long +2 znaczenia
idiom
czasownik
inne