"wydłużać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wydłużać coś" po polsku

czasownik
 1. extend ***
  • rozbudować, powiększyć, wydłużyć, wydłużać [przechodni]
   We plan to extend the living room by five feet. (Planujemy powiększyć salon o pięć stóp.)
   I want to extend this window so that more light comes in. (Chcę powiększyć to okno, aby wpadało więcej światła.)
  • przedłużyć, wydłużać, wydłużyć (np. trwanie czegoś) [przechodni]
   The teacher agreed to extend the deadline for handing in our essays. (Nauczyciel zgodził się przedłużyć termin oddawania naszych wypracowań.)
   The priest extended the mass by 15 minutes. (Ksiądz przedłużył mszę o 15 minut.)
 2. prolong , prolongate
 3. lengthen
 4. elongate
 5. pad out , pad something out
  • wydłużać, wydłużyć, rozwlekać (np. historię, odpowiedź, raport) [przechodni]
   to make something longer
   Don't try to pad out your answers while taking the exam. (Nie usiłuj rozwlekać odpowiedzi podczas pisania egzaminu.)
 6. rax
 7. eke

wydłużać coś

phrasal verb
 1. draw something out
  • wydłużać coś, przedłużać coś
   The teacher drew the lesson out by 15 minutes. (Nauczyciel przedłużył lekcję o 15 minut.)

Powiązane zwroty — "wydłużać coś"

przymiotnik
wydłużony = elongated +3 znaczenia
czasownik
rzeczownik
wydłużanie = elongating +3 znaczenia

powered by  eTutor logo