"murder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "murder" po angielsku

obrazek do "murder" po polsku
rzeczownik
 1. morderstwo [policzalny lub niepoliczalny]
  This is not a town where we can see a murder every day. (To nie jest miasto, w którym na co dzień widzimy morderstwo.)
  They were both involved in the murder of her parents. (Oni byli oboje zaangażowani w morderstwo jej rodziców.)
  It is not clear whether any murder has actually taken place. (Nie jest jasne, czy jakiekolwiek morderstwo miało miejsce.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

murder , **** , także: murther dawne użycie

czasownik
 1. zamordować (kogoś) [przechodni]
  Did he murder two people? (Czy on zamordował dwie osoby?)
  He was murdered in cold blood. (On został zamordowany z zimną krwią.)
  link synonim: kill
 2. zarżnąć (np. piosenkę przez bardzo złe wykonanie) potocznie [przechodni]
  He murdered the song, I've never heard someone sing so bad. (On zarżnął tę piosenkę, nigdy nie słyszałem, by ktoś śpiewał tak źle.)
  You completely murdered Chopin. (Całkowicie zarżnęłaś Chopina.)
 3. całkowicie pokonać potocznie [przechodni]
  He murdered the competition, he was the best. (On całkowicie pokonał przeciwników, był najlepszy.)
  I'm so proud - my brother murdered his rival and won the fight. (Jestem taki dumny - mój brat całkowicie pokonał swojego rywala i wygrał walkę.)
 4. pożreć, spałaszować slang [przechodni]
  I was so hungry I murdered the whole chicken. (Byłem tak głodny, że pożarłem całego kurczaka.)
  My son murdered a big pizza and two sandwiches. (Mój syn spałaszował dużą pizzę i dwie kanapki.)
  Why did you murder the meal I prepared for 6 people? (Dlaczego spałaszowałeś posiłek, który przygotowałam dla 6 osób?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. mordęga, harówka slang
  This workout was a murder. (Ten trening był mordęgą.)
  Are they going to pay us for this murder? (Czy zamierzają nam zapłacić za tę harówkę?)
 2. chmara, stado wron
  A murder flew above our heads. (Stado wron przeleciało ponad naszymi głowami.)
  I'm afraid that this murder will attack me. (Boję się, że to stado wron mnie zaatakuje.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. być mordęgą język mówiony

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "murder"

rzeczownik
przymiotnik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo