Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"morderstwo kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "morderstwo kogoś" po polsku

obrazek do "murder" po polsku
rzeczownik
 1. murder , *** , homicide American English formal * , także: murther old use   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  This is not a town where we can see a murder every day. (To nie jest miasto, w którym na co dzień widzimy morderstwo.)
  They were both involved in the murder of her parents. (Oni byli oboje zaangażowani w morderstwo jej rodziców.)
  It is not clear whether any murder has actually taken place. (Nie jest jasne, czy jakiekolwiek morderstwo miało miejsce.)
 2. assassination *
  • morderstwo (skrytobójcze), zamach [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   An assassination attempt on my life has been carried out. (Przeprowadzono próbę zamachu na moje życie.)
   We're trying to find the men behind this assassination. (Próbujemy znaleźć ludzi odpowiedzialnych za to skrytobójstwo.)
 3. wipe **
  • morderstwo, sprzątnięcie informal
   It was a cruel wipe. (To było okrutne morderstwo.)
   I'm reading an interesting book about a mysterious wipe. (Czytam ciekawą książkę o tajemniczym morderstwie.)
 4. crime of murder  
 5. wetwork , wet work
 6. rubout

morderstwo kogoś

rzeczownik
 1. murder of somebody  

Powiązane zwroty — "morderstwo kogoś"

czasownik
zamordować = murder , także: murther old use +3 znaczenia
mordować = slaughter +2 znaczenia
rzeczownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
morderczy = murderous +6 znaczeń

powered by  eTutor logo