"morderstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "morderstwo" po polsku

morderstwo

obrazek do "murder" po polsku
rzeczownik
 1. murder , *** , homicide American English oficjalnie * , także: murther dawne użycie
  • morderstwo, zabójstwo [policzalny lub niepoliczalny]
   This is not a town where we can see a murder every day. (To nie jest miasto, w którym na co dzień widzimy morderstwo.)
   They were both involved in the murder of her parents. (Oni byli oboje zaangażowani w morderstwo jej rodziców.)
   It is not clear whether any murder has actually taken place. (Nie jest jasne, czy jakiekolwiek morderstwo miało miejsce.)
 2. assassination *
  • morderstwo (skrytobójcze), zamach [policzalny lub niepoliczalny]
   An assassination attempt on my life has been carried out. (Przeprowadzono próbę zamachu na moje życie.)
   We're trying to find the men behind this assassination. (Próbujemy znaleźć ludzi odpowiedzialnych za to skrytobójstwo.)
 3. wipe **
  • morderstwo, sprzątnięcie potocznie
   It was a cruel wipe. (To było okrutne morderstwo.)
   I'm reading an interesting book about a mysterious wipe. (Czytam ciekawą książkę o tajemniczym morderstwie.)
 4. crime of murder  
 5. wetwork , wet work
 6. rubout

Powiązane zwroty — "morderstwo"

czasownik
zamordować = murder , także: murther dawne użycie +3 znaczenia
mordować = slaughter +2 znaczenia
rzeczownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
morderczy = murderous +6 znaczeń
poczwórny (np. morderstwo) = quadruple
drugiego stopnia (np. morderstwo, oparzenie) = second-degree
inne
inne

powered by  eTutor logo