ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"murder of one's wife" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): morderstwo z czyjś żona
  1. wife rzeczownik + murder rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm going to see that they pay for the murder of my wife.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo